Public IP

Public IP

Public IP /24

Public IP /24 (256 IP Address)
Dapat anda gunakan dan ganti dengan nama anda / organisasi anda.
RIPE
Jika anda tidak mempunyai ASN, dapat di announce under ASN kami.
bgp.he.net/AS210537
bgp.he.net/AS210337

Rp3,000,000.00
Monthly
Rp150,000.00 Setup Fee
Order Now